Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chim ruồi” – Raymond Carver

Raymond Carver (1938–1988) là nhà văn viết truyện ngắn và nhà thơ người Mỹ.

Chim ruồi

cho Tess

Giả như anh nói mùa hè,
viết hai chữ “chim ruồi,”
bỏ vào một phong thư,
mang xuống đồi
và thả vào hộp. Khi em mở
thư của anh ra em sẽ nhớ
những ngày ấy và nhiều như nào,
nhiều như nào, anh yêu em.

Raymond Carver, “Hummingbird,” A New Path to the Waterfall (Atlantic Monthly Press, 1989).

Copyright © 1989 by Raymond Carver | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 22, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: