Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Diễn tập” – Rae Armantrout

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Diễn tập

Renee bảo chiếc tàu đồ chơi
“trú tại chỗ”

rồi kéo vào một đường tránh.

                    *

Cái gì người ta tưởng
là không đâu?

Tâm trí trước khi
một ý nghĩ hình thành;

một cảnh quan hoang mạc,
diều hâu chao trên đầu.

                    *

Con bé nói bọt xà phòng

“tìm cách trốn trên ghế
rồi bỗng nhiên

bụp.”

Rae Armantrout, “Drills,” The New Yorker (August 1, 2022 Issue).

Copyright © 2022 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 25, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: