Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mọi thứ thay đổi” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Mọi thứ thay đổi

Mọi thứ thay đổi. Bạn có thể
Bắt đầu lại từ hơi thở cuối.
Nhưng chuyện xảy ra thì đã xảy ra. Và nước
Bạn đã đổ vào rượu, bạn không thể
Rót ra ngoài được nữa.

Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra. Nước
Bạn đã đổ vào rượu, bạn không thể
Rót ra ngoài được nữa, nhưng
Mọi thứ thay đổi. Bạn có thể
Bắt đầu lại từ hơi thở cuối.

Bertolt Brecht, “Alles wandelt sich” (1944).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: