Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bi ký gửi một bạo chúa” – Joseph Brodsky

Joseph Brodsky sinh năm 1940 ở Leningrad và định cư ở Hoa Kỳ từ năm 1972 sau khi bị chính quyền Liên Xô trục xuất. Ông được trao giải phê bình của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1986 và giải Nobel văn chương năm 1987, sau đó được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1991 đến năm 1992. Ông qua đời ở New York City năm 1996.

Bi ký gửi một bạo chúa

Hắn phụ trách cái gì to tổ bố.
Người gọi Địa ngục; người gọi Thiên đường.
Giờ hắn chết, thôi đừng ấm ức nữa:
Chúng ta vẫn sống. Ngạc nhiên! Ngạc nhiên!

Joseph Brodsky, “Epitaph to a Tyrant,” Collected Poems in English, ed. Ann Kjellberg (Farrar, Straus and Giroux, 2000).

Copyright © 1982 by Joseph Brodsky | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 27, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: