Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giải pháp” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Giải pháp

Sau cuộc nổi dậy 17 tháng Sáu
Bí thư Hội Nhà văn cho rải
Truyền đơn trên Đại lộ Xít-ta-lin
Trên đó nói rằng nhân dân
Đã đánh mất lòng tin của chính phủ
Và chỉ có cách làm việc gấp đôi
Mới mong lấy lại. Thế chẳng
Phải dễ hơn không, nếu chính phủ
Giải tán nhân dân
Và bầu lên một nhân dân khác?

Bertolt Brecht, “Die Lösung” (1953).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 6, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: