Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Sonnet gửi Orpheus: I, 18 – Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ 20. Sinh năm 1875 ở Praha, ông xuất bản tập thơ đầu, Leben und Lieder, năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919 ông đến Thụy Sĩ, hoàn thành hai tác phẩm cuối, Die Sonette an Orpheus (1922) và Duineser Elegien (1923), trước khi qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926.

Sonnet gửi Orpheus: I, 18

Người có nghe cái mới, thưa Chủ nhân,
rầm rầm và rung động?
Các nhà tiên tri đến,
những kẻ tôn vinh.

Quả, không cái nghe nào là cả
trong cơn gầm-rú này,
nhưng mọi phần cỗ máy
giờ muốn được ngợi khen.

Hãy xem, Cỗ máy:
làm sao nó lăn và báo thù
và bóp méo và làm yếu chúng ta.

Dẫu nó lấy sức mạnh từ chúng ta,
hãy để nó, không dục vọng,
chạy và phục vụ.

Rainer Maria Rilke, “I, 18,” Die Sonette an Orpheus (Insel-Verlag, 1923).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 4, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: