Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Xác thân, hãy nhớ” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Xác thân, hãy nhớ

Xác thân, hãy nhớ, không chỉ nhiều thế nào mi đã được yêu,
không chỉ những chiếc giường mi nằm,
mà cả những ham muốn lấp lánh rành rành
trong những con mắt nhìn vào mi,
và run rẩy vì mi trong những giọng nói –
chỉ một trở ngại ngẫu nhiên ngăn cản chúng.
Giờ tất cả đã là quá khứ,
nó gần như thể mi cũng đã trao mình
cho những ham muốn ấy – làm thế nào chúng tỏa sáng,
hãy nhớ, trong những con mắt nhìn vào mi,
nhớ, xác thân, làm sao chúng run rẩy vì mi trong những giọng nói ấy.

1916

C. P. Cavafy, “Body, Remember,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 14, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: