Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Motto” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Motto

Anh, ngồi ở mũi thuyền
Thấy chỗ rò ở phía cuối
Tốt hơn là đừng ngoảnh mặt đi
Bởi vì anh không thoát khỏi tầm nhìn của cái chết.

Bertolt Brecht, “Motto” (1938).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 19, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: