Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên hộp kinh trắng” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trên hộp kinh trắng

Trên hộp kinh trắng – vị
Chúa của giờ này

một sinh vật mùa đông, vì
ngài
xảy ra cái đã xảy ra –
miệng leo của tôi cắn chặt, một lần nữa,
khi nó tìm kiếm người, vệt khói
người, trên kia,
trong hình dạng phụ nữ,
người trên đường đến những
ý nghĩ lửa của tôi trong sỏi đen
bên kia những từ chẻ, qua chúng
tôi đã thấy người đi, chân
dài và
cái đầu
môi nặng của chính người
trên cái thân của tôi
sống bởi
những bàn tay
chính xác chết người.

Hãy nói với những ngón tay
đi cùng người
vào trong những hẻm núi, làm sao
tôi đã biết người, bao xa
tôi đã đẩy người vào sâu, nơi
giấc mơ đắng nhất của tôi đã ngủ
với người từ tim, trên chiếc giường
của cái tên không thể xóa của tôi.

Paul Celan, “Am weissen Gebetriemen,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1964 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 22, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: