Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lisbon Revisited (1923)” – Álvaro de Campos

Fernando Pessoa sinh năm 1888 ở Lisbon và lớn lên ở Durban, Nam Phi. Tác giả của nhiều tập thơ, trong đó có 35 Sonnets và Mensagem, tiểu luận, và dịch thuật, ông là một nhân vật hàng đầu trong phong trào Hiện đại của Bồ Đào Nha. Ông qua đời ở quê nhà năm 1935.

Lisbon Revisited (1923)

Không, tôi không muốn gì cả.
Tôi đã nói tôi không muốn gì rồi.

Đừng đến với tôi với những kết luận!
Cái chết là kết luận duy nhất.

Đừng mang mỹ học cho tôi!
Đừng nói với tôi về đạo đức!
Đem siêu hình học ra khỏi đây!
Đừng rao tôi những hệ thống hoàn chỉnh, đừng quấy rầy tôi với những đột phá
Của khoa học (của khoa học, Chúa ơi, của khoa học!) –
Của khoa học, của nghệ thuật, của nền văn minh hiện đại!

Tôi đã gây hại gì cho các vị thần?

Nếu có sự thật thì các người có thể giữ lấy!

Tôi là một kỹ thuật gia, nhưng kỹ thuật của tôi chỉ ở trong kỹ thuật.
Ngoài ra tôi điên, với mọi quyền được điên.
Với mọi quyền được điên, các người có nghe thấy không?

Hãy để tôi yên, vì Chúa!

Các người muốn tôi kết hôn, vô tích sự, tầm phào và chịu thuế?
Các người muốn tôi đối lập với cái này, đối lập với bất cứ gì?
Nếu tôi là người khác, tôi sẽ chiều theo ý các người.
Nhưng bởi vì tôi là tôi, nên thôi đi!
Hãy xuống địa ngục mà không có tôi,
Hoặc để tôi xuống địa ngục một mình!
Sao chúng ta phải đi cùng nhau?

Đừng giằng tay tôi!
Tôi không thích người khác giằng tay tôi. Tôi muốn ở một mình.
Tôi đã bảo tôi chỉ có thể ở một mình!
Tôi phát ngấy người ta cứ muốn tôi làm bạn!

Ôi trời xanh – trời xanh như của tuổi thơ –
Chân lý vĩnh cửu trống không và hoàn hảo!
Ôi dòng Tagus tổ tiên mềm mại và lặng câm,
Chân lý tí hon nơi bầu trời phản chiếu!
Ôi nỗi buồn thăm lại, Lisbon của năm xưa hôm nay!
Mi chẳng cho ta điều gì, mi chẳng lấy gì từ ta, mi chẳng là gì ta cảm thấy là ta.

Hãy để tôi yên! Tôi không ở lại lâu, không bao giờ tôi ở lại lâu…
Và chừng nào Vực thẳm và Thinh lặng còn lần lữa, tôi muốn ở một mình!

Álvaro de Campos, “Lisbon Revisited (1923),” in Fernando Pessoa, A Little Larger Than the Entire Universe: Selected Poems, ed. and trans. Richard Zenith (Penguin Classics, 2006).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 21, 2022 by in Thơ and tagged , .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: