Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những bàn tay” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Những bàn tay

Những bàn tay
cho-cho đi,
nhồi bằng các tiểu thạch khí.

Cuộc trò chuyện, xoay
từ mũi đến mũi,
sém bởi
không khí-lửa phun.

Một ký hiệu
chải nó lại
để trả lời một
nghệ thuật đá nghiền ngẫm.

Paul Celan, “Mit Mikrolithen,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 5, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: