Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Chỗ trú ẩn” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Chỗ trú ẩn

Một mái chèo trên mái. Rạ một cơn gió trung bình
sẽ không làm tốc.
Trong sân cho xích đu trẻ con
những cái cọc được đóng.

Thư đến hai lần một ngày
nơi những lá thư sẽ được chào đón.
Phà chạy dưới eo.
Ngôi nhà có bốn cánh cửa để chạy trốn.

Bertolt Brecht, “Zufluchtsstätte” (1937).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 21, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: