Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Người học” – Bertolt Brecht

Bertolt Brecht (1898–1956) là một trong những nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu người Đức có ảnh hưởng lớn trong nửa đầu thế kỷ 20. Ông cũng làm thơ và viết một số truyện ngắn.

Người học

Đầu tiên tôi xây trên cát, rồi tôi xây trên đá.
Khi đá lở
Tôi không xây nữa trên gì.
Sau này tôi thường xây lại
Trên cát và đá, tùy trường hợp, song
Tôi đã học.

Những người tôi giao phó lá thư
Ném nó đi. Nhưng những người tôi không để ý gì
Thì đã mang lá thư trở lại.
Ở đó tôi đã học.

Việc tôi giao không ai thực hiện.
Khi đến đó tôi mới thấy
Là sai lầm. Điều đúng đắn
Đã được làm.
Từ đó tôi đã học.

Những vết sẹo đau
Trong thời lạnh lẽo.
Nhưng tôi thường nói: chỉ có nấm mồ
Mới không còn dạy cho tôi điều gì.

Bertolt Brecht, “Der Lernende” (c. 1935).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: