Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thợ điêu khắc xứ Tyana” – C. P. Cavafy

Constantine P. Cavafy (1863–1933) là nhà thơ người Hy Lạp.

Thợ điêu khắc xứ Tyana

Như các ngài sẽ nghe nói, tôi không phải tay mơ.
Đôi tay tôi đã kinh qua nhiều đá
và ở quê tôi, Tyana, tôi khá có tiếng.
Các nguyên lão ở đây cũng đã đặt
nhiều bức tượng từ tay tôi.

                                                   Cho phép tôi cho các ngài
thấy một vài. Hãy để ý bức thần Rhea:
đáng kính, đầy cương nghị, rất cổ.
Hãy để ý bức Pompey. Và ở đây, Marius,
Paulus Aemilius, và Scipio Africanus.
Sự tương đồng, tôi đã cố hết sức trung thành.
Bức Patroclus (vẫn còn phải chau chuốt).
Gần những mẩu đá cẩm thạch vàng
ở đằng kia, là Caesarion.

Và đã một thời gian tôi bắt tay vào làm
bức Poseidon. Tôi đang nghiên cứu
đàn ngựa ngài, trên hết: làm sao định hình chúng.
Chúng phải được làm khéo léo đến mức
thân chúng, chân chúng, phải thấy được rõ ràng
chúng không chạy trên đất mà phi trên nước.

Còn đây là tác phẩm tôi yêu nhất,
tạo ra với tột cùng cảm xúc và cẩn thận.
Bức này – một ngày hè, nóng bức,
khi tâm trí tôi đương vươn tới những điều lý tưởng –
nó đã đến với tôi trong mơ, chàng Hermes trẻ.

1903

C. P. Cavafy, “Sculptor of Tyana,” C. P. Cavafy: Collected Poems – Revised Edition, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard (Princeton University Press, 1992).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: