Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi sau một cuộc đời dài” – Czesław Miłosz

Czesław Miłosz (1911–2004) là nhà văn, nhà thơ, và dịch giả người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1978 và giải Nobel văn chương năm 1980.

Khi sau một cuộc đời dài

Khi, sau một cuộc đời dài, anh ta
Nhận lấy một hình hài đã tìm kiếm từ lâu
Và mọi từ ngữ khắc trên đá
Đều bị băng giá bao phủ, thì sao? Những ngọn đuốc
Của những đoàn tùy tùng Dionysos trên núi tối
Từ đó anh ta đến. Và một nửa bầu trời
Với mây ngoằn ngoèo. Một tấm gương trước mặt.
Và trong tấm gương cái thứ đã bị chia lìa,
Hư mất.

Oregon, 1976

Czesław Miłosz, “When After a Long Life,” The Collected Poems, 1931-1987, trans. author and Robert Hass (Ecco Press, 1988).

Copyright © 1981 by Czesław Miłosz | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 11, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: