Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thông báo dồi dào” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Thông báo dồi dào

Thông báo dồi dào
trong một hầm mộ, nơi
chúng tôi lật phật
với những lá cờ ga của mình,

chúng tôi ở đây đứng
trong mùi
của sự linh thiêng, đúng.

Sém
những làn khói của Bên kia
tỏa dày từ lỗ chân lông của chúng tôi,

trong mỗi một
sâu răng thứ hai
thức dậy
một thánh ca bất diệt.

Hào chạng vạng người thảy vào chúng tôi,
nào, hãy cùng nuốt nó xuống.

Paul Celan, “Üppige Durchsage,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 27, 2023 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: