Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ [Lana Turner đã bị ngất!]” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

November 25, 2020 · Leave a comment

“Gửi chủ bến cảng” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

July 27, 2020 · Leave a comment

“Gửi John Ashbery” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

May 12, 2020 · Leave a comment

“Bức tượng anh hùng” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

April 7, 2020 · Leave a comment

“Vì sao tôi không là họa sĩ” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

March 27, 2020 · Leave a comment

“Les Étiquettes jaunes” – Frank O’Hara

Frank O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình nghệ thuật người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Ông được trao giải Sách Quốc … Continue reading

October 6, 2019 · Leave a comment

“Bài ca” – Frank O’Hara

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The … Continue reading

July 26, 2019 · Leave a comment

“Nhà phê bình” – Frank O’Hara

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The … Continue reading

April 18, 2019 · Leave a comment

“Những con thú” – Frank O’Hara

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The … Continue reading

February 19, 2019 · Leave a comment

“Uống một cốc Coca cùng em” – Frank O’Hara

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The Collected … Continue reading

November 15, 2017 · Leave a comment

“Autobiographia Literaria” – Frank O’Hara

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The Collected … Continue reading

January 27, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.