Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Les Étiquettes jaunes” – Frank O’Hara

frank ohara

Photo by Renate Ponsold

Francis Russell “Frank” O’Hara (1926–1966) là nhà thơ và nhà phê bình người Mỹ, một nhân vật tiêu biểu của trường phái New York. Tuyển tập thơ của ông, The Collected Poems of Frank O’Hara, ed. Donald Allen (Knopf, 1971), được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1972.

Les Étiquettes jaunes

Tôi nhặt một chiếc lá
từ vỉa hè hôm nay.
Nghe như chuyện con trẻ.

Lá! mày to quá thể!
Làm sao mày có thể đổi
màu, rồi cứ thế rơi!

Như thể chẳng có gì
gọi là sự liêm sỉ!

Mày thì quá thoải mái
để trả lời tao. Tao thì quá
sợ hãi để đòi hỏi.

Lá! mày đừng có rồ
như con kè bông nhỏ.

Frank O’Hara, “Les Étiquettes jaunes,” Meditations in an Emergency (Grove Press, 1957).

Copyright © 1950 by Frank O’Hara | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 6, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: