Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cỏ bông tai” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972. Cỏ bông tai Trong khi đứng đây, giữa đồng trống, lạc vào chính … Continue reading

April 3, 2022 · Leave a comment

“Uất ức vì một tập thơ dở, tôi bước đến một đồng cỏ chưa dùng và mời những con côn trùng tham gia cùng tôi” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972. Uất ức vì một tập thơ dở, tôi bước đến một đồng cỏ … Continue reading

February 24, 2020 · Leave a comment

“Những con ếch nhỏ bị giết trên đường cao tốc” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972. Những con ếch nhỏ bị giết trên đường cao tốc Song, Tôi cũng … Continue reading

January 14, 2020 · Leave a comment

“Bên một cái hồ ở Minnesota” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Bên một cái hồ ở … Continue reading

November 13, 2019 · Leave a comment

“Để tưởng nhớ David, con ngựa đã ăn mất một bài thơ của tôi” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Để tưởng nhớ David, con … Continue reading

September 8, 2019 · Leave a comment

“Sáng thứ Bảy” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Sáng thứ Bảy Tiếng ồn … Continue reading

August 3, 2019 · Leave a comment

“Một giấc mơ về lễ táng” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Một giấc mơ về lễ … Continue reading

June 28, 2019 · Leave a comment

“Mưa” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Mưa Đó là sự chìm … Continue reading

June 3, 2019 · Leave a comment

“Gắng cầu nguyện” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Gắng cầu nguyện Lần này, … Continue reading

May 16, 2019 · Leave a comment

“Hôm nay tôi vui, nên tôi làm bài thơ này” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Hôm nay tôi vui, nên tôi làm … Continue reading

February 7, 2018 · Leave a comment

“Khởi đầu” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Khởi đầu Mặt trăng thả … Continue reading

September 3, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.