Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: James Wright

“Để tưởng nhớ David, con ngựa đã ăn mất một bài thơ của tôi” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Để tưởng nhớ David, con … Continue reading

September 8, 2019 · Leave a comment

“Sáng thứ Bảy” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Sáng thứ Bảy Tiếng ồn … Continue reading

August 3, 2019 · Leave a comment

“Một giấc mơ về lễ táng” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Một giấc mơ về lễ … Continue reading

June 28, 2019 · Leave a comment

“Mưa” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Mưa Đó là sự chìm … Continue reading

June 3, 2019 · Leave a comment

“Gắng cầu nguyện” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Gắng cầu nguyện Lần này, … Continue reading

May 16, 2019 · Leave a comment

“Hôm nay tôi vui, nên tôi làm bài thơ này” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Hôm nay tôi vui, nên tôi làm … Continue reading

February 7, 2018 · Leave a comment

“Khởi đầu” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Khởi đầu Mặt trăng thả … Continue reading

September 3, 2017 · Leave a comment

“Một phước lành” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Một phước lành Ngay cạnh … Continue reading

August 13, 2017 · Leave a comment

“Nằm võng ở trang trại của William Duffy ở Pine Island, Minnesota” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Nằm võng ở trang trại … Continue reading

June 11, 2017 · 7 Comments

“Về việc bị móc túi ở Rome” – James Wright

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971). Về việc bị móc túi … Continue reading

July 6, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.