Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hôm nay tôi vui, nên tôi làm bài thơ này” – James Wright

james wright and robert bly.jpg

James Wright, on horseback, with Robert Bly at Bly’s farm in Madison, Minn.

James Wright (1927–1980) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1972 cho tập Collected Poems (Wesleyan University Press, 1971).

Hôm nay tôi vui, nên tôi làm bài thơ này

Khi con sóc mập chạy thoát thân
Qua mái chòi để ngô,
Trăng bỗng nhiên đứng dậy trong bóng tối,
Và tôi thấy chết là không thể.
Mỗi thời khắc là một ngọn núi.
Con đại bàng hân hoan giữa rừng sồi của trời,
Gào lên
Đây là cái tôi muốn.

James Wright, “Today I Was Happy, So I Made This Poem,” The Branch Will Not Break (Wesleyan Poetry Series, 1963).

Copyright © 1963 by James Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: