Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Roberto Bolaño

“[Em sẽ tặng anh một vực thẳm]” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

June 19, 2020 · Leave a comment

“Giữa bầy ruồi” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

May 1, 2020 · Leave a comment

“Mưa” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

April 16, 2020 · Leave a comment

“[Ký ức về Lisa lại xuống]” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

April 10, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “William Burns” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

October 8, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Một cuộc phiêu lưu văn chương” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

November 25, 2016 · Leave a comment

“Dịch thuật là cái đe” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà văn người Chilê. Tiểu luận “La traducción es un yunque” được viết trong khoảng tháng 9/2002 đến tháng 1/2003 và in trong Bolaño, Entre paréntesis: … Continue reading

September 4, 2016 · 1 Comment

“Đời tư của một nhà văn” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño (1953-2003) là nhà văn và nhà thơ người Chilê. Tiểu luận “Un narrador en la intimidad” được đăng lần đầu trên Clarín (Argentine, số 25 tháng 3, 2001) … Continue reading

August 24, 2016 · 1 Comment

“Sự hồi sinh” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

July 15, 2016 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Tóc đỏ” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño sinh năm 1953 ở Santiago, Chilê. Được ca ngợi là giọng nói văn chương quan trọng nhất của Mỹ Latin trong thế hệ mình, ông đã được trao … Continue reading

June 26, 2016 · 1 Comment

Roberto Bolaño: Về nghệ thuật viết truyện ngắn

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà văn người Chilê. Bài viết dưới đây được đăng lần đầu dưới nhan đề “Números” (Những con số) trên tạp chí Quimera (Tây Ban Nha), … Continue reading

June 11, 2016 · 1 Comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.