Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Hồi sinh” – Roberto Bolaño


Roberto Bolaño.jpg

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà văn người Chilê.

Hồi sinh

Thơ chìm vào những giấc mơ
như người thợ lặn xuống hồ.
Thơ, can đảm hơn bất cứ ai,
chìm vào và rơi
thẳng đứng
trong lòng hồ vô tận như Loch Ness
hoặc đục mù và bất hạnh như hồ Balaton.
Quan sát từ dưới đáy:
người thợ lặn
ngây thơ
bọc trong lông vũ
của ý chí.
Thơ chìm vào những giấc mơ
như người thợ lặn đã chết
trong con mắt của Chúa.

Resurrección

La poesía entra en el sueño
como un buzo en un lago.
La poesía, más valiente que nadie,
entra y cae
a plomo
en un lago infinito como Loch Ness
o turbio e infausto como el lago Balatón.
Contempladla desde el fondo:
un buzo
inocente
envuelto en las plumas
de la voluntad.
La poesía entra en el sueño
como un buzo muerto
en el ojo de Dios.

Roberto Bolaño, “Resurrección,” Los perros románticos (Madrid: Lumen, 2000).

Bản dịch © 2016 Nguyễn Huy Hoàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: