Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự hồi sinh” – Roberto Bolaño

Roberto Bolaño.jpg

Roberto Bolaño (1953–2003) là nhà văn và nhà thơ người Chilê.

Sự hồi sinh

Thơ chìm vào những giấc mơ
như một người thợ lặn xuống hồ.
Thơ, can đảm hơn bất cứ ai,
chìm vào và rơi
thẳng đứng
trong lòng hồ vô tận như Loch Ness
hoặc đục mù và bất hạnh như hồ Balaton.
Quan sát từ dưới đáy:
người thợ lặn
ngây thơ
bọc trong lông vũ
của ý chí.
Thơ chìm vào những giấc mơ
như một người thợ lặn đã chết
trong con mắt của Chúa.

Roberto Bolaño, “Resurrección,” Los perros románticos (Fundación Social y Cultural Kutxa, 1994).

Copyright © 1994 by Roberto Bolaño | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 15, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: