Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Nói ngắn] về những thất vọng trong âm nhạc” – Anne Carson

anne carson.jpg

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Latin và Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot năm 2001, và hai giải thơ Griffin vào các năm 2001 và 2014. Bà là giáo sư ngành cổ điển học và văn học so sánh tại Đại học Michigan.

[Nói ngắn] về những thất vọng trong âm nhạc

Prokofiev bị ốm và không thể tham dự buổi biểu diễn bản Sonata Piano số 1 của ông do người khác trình bày. Ông nghe nó qua điện thoại.

Anne Carson, “On Disappointments in Music,” Plainwater: Essays and Poetry (Alfred A. Knopf, 1995).

Copyright © 1995 by Anne Carson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 30, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: