Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thơ đến với tôi thế nào” – Gary Snyder

Gary Snyder sinh năm 1930 ở San Francisco. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1975, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1984, giải Bollingen năm 1997, giải thơ Ruth Lilly năm 2008, và giải Wallace Stevens năm 2012. Ông dạy ở Đại học California, Davis từ năm 1986 đến năm 2002.

Thơ đến với tôi thế nào

Nó đến mò mẫm trên
Những tảng đá đêm, nó ở
Sợ hãi ngoài
Miền lửa trại
Tôi đến gặp nó ở
Rìa ánh sáng

Gary Snyder, “How Poetry Comes to Me,” No Nature: New and Selected Poems (Pantheon Books, 1992).

Copyright © 1988 by Gary Snyder | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 19, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: