Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ bắt đầu bằng một dòng của Wittgenstein” – Donald Hall

donald hall.jpg

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm 1961, Poet Laureate của New Hampshire, quê nhà ông, từ năm 1984 đến năm 1989, và của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006–2007. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1955, huân chương Robert Frost năm 1991, và giải thơ Ruth Lilly năm 1994.

Bài thơ bắt đầu bằng một dòng của Wittgenstein

Thế giới là tất cả những gì đúng sự thật.
Giờ thì thôi khóc lóc đi và hãy rửa mặt.

Donald Hall, “Poem Beginning with a Line of Wittgenstein,” Poetry (Feb. 1979).

Copyright © 1979 by Donald Hall | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 2, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: