Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 … Continue reading

April 8, 2020 · Leave a comment

“Cặp đôi bằng sứ” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 … Continue reading

March 16, 2020 · Leave a comment

“Đôi tất đến gối màu cam” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 … Continue reading

March 9, 2020 · Leave a comment

“Tha hương” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 … Continue reading

November 4, 2018 · Leave a comment

“Tiến trình của tình yêu” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 … Continue reading

November 1, 2018 · Leave a comment

“Sự quả quyết” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm … Continue reading

June 28, 2018 · Leave a comment

“Bậc chủ” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm … Continue reading

June 24, 2018 · Leave a comment

“Các thứ” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm … Continue reading

July 22, 2017 · Leave a comment

“Bài thơ bắt đầu bằng một dòng của Wittgenstein” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến … Continue reading

December 2, 2016 · Leave a comment

“Những quả táo trắng” – Donald Hall

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến … Continue reading

November 23, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.