Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ” – Donald Hall

donald-hall

Donald Hall at a dinner party in 1974 | Photo by Stephen Blos

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm 1961, Poet Laureate của New Hampshire, quê nhà ông, từ năm 1984 đến năm 1989, và của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006–2007. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1955, huân chương Robert Frost năm 1991, và giải thơ Ruth Lilly năm 1994.

Bài thơ

Nó phát hiện ra trong đêm
những gì ngày đã giấu khỏi nó.
Đôi khi nó tự biến
mình thành một con vật.
Vào mùa hè nó đi những cuốc bộ dài
một mình bên những đồng cỏ
cuộn lại từ những con mương.
Có lần nó đứng yên
giữa một hàng máy móc yên tĩnh.
Ai mà biết
nó đang nghĩ gì?

Donald Hall, “The Poem,” A Roof of Tiger Lilies (Viking, 1964).

Copyright © 1961 by Donald Hall | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: