Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tha hương” – Donald Hall

donald hall.jpg

Donald Hall, 2016 | Photo by Joanne Rathe/The Boston Globe

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm 1961, Poet Laureate của New Hampshire, quê nhà ông, từ năm 1984 đến năm 1989, và của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006–2007. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1955, huân chương Robert Frost năm 1991, và giải thơ Ruth Lilly năm 1994.

Tha hương

Một cậu cùng chơi và nói và đọc với tôi
Bị ngã từ trên cây sồi.

Tôi có yêu nàng, nhưng bảo là không yêu nàng,
Và khóc, và rồi quên lãng.

Tôi dạo những phố nơi tôi lớn lên, ra đời,
Tất cả xuất hiện như mới.

Donald Hall, “Exile,” The Alligator Bride: Poems New and Selected (Harper & Row, 1969). An earlier version of this poem was published in The Paris Review (Issue 1, Spring 1953).

Copyright © 1969 by Donald Hall | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 4, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: