Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tiến trình của tình yêu” – Donald Hall

Donald Hall and Jane Kenyon.jpg

Donald Hall and his wife, the poet Jane Kenyon, in 1993

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm 1961, Poet Laureate của New Hampshire, quê nhà ông, từ năm 1984 đến năm 1989, và của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006–2007. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1955, huân chương Robert Frost năm 1991, và giải thơ Ruth Lilly năm 1994.

Tiến trình của tình yêu

Khi tình trút sạch mình ra,
nó lấp đầy vào cơ thể chúng ta.

Trong một giờ chúng ta nằm bện
nghe nhịp đập và cọ da nhau

như bọn trẻ còn bú mẹ thở dài
và gật gù, mơ màng với sữa.

Donald Hall, “Love’s Progress,” The Back Chamber (Houghton Mifflin Harcourt, 2011). This poem was first published as “After Love” in The New Yorker (December 11, 2006 Issue).

Copyright © 2011 by Donald Hall | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 1, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: