Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bậc chủ” – Donald Hall

Donald-Hall.jpg

Donald Hall (1928–2018) là nhà thơ và nhà phê bình văn học người Mỹ. Ông là biên tập viên thơ đầu tiên của tờ The Paris Review từ năm 1953 đến năm 1961, Poet Laureate của New Hampshire, quê nhà ông, từ năm 1984 đến năm 1989, và của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2006–2007. Ông được trao giải thơ Lamont năm 1955, huân chương Robert Frost năm 1991, và giải thơ Ruth Lilly năm 1994.

Bậc chủ

Nơi nhà thơ dừng lại, bài thơ
sẽ bắt đầu. Bài thơ chỉ xin
nhà thơ hãy tránh đường.

Bài thơ tự dọn trống mình
để có thể tự làm đầy nó.

Bài thơ gần nhà thơ nhất
khi nhà thơ than thở
rằng nó đã biến mất mãi mãi.

Khi nhà thơ biến mất
bài thơ trở nên hữu hình.

Bài thơ sẽ chọn gì,
tốt cho nhà thơ nhất?
Nó sẽ chọn rằng nhà thơ
không chọn lấy chính mình.

Donald Hall, “The Master,” White Apples and the Taste of Stone: Selected Poems, 1946-2006 (Houghton Mifflin Harcourt, 2006). This poem was first published in The American Poetry Review (Vol. 35, No. 2, March/April 2006) and was included in The Best American Poetry 2007.

Copyright © 2006 by Donald Hall | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 24, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: