Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Mặt trăng” – Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert.jpg

Zbigniew Herbert (1924–1988) là một trong những nhà thơ người Ba Lan nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong nửa sau của thế kỷ 20. Ông được trao nhiều giải thưởng văn học, trong đó có giải văn học châu Âu và giải Herder của Áo vào các năm 1965 và 1973, và giải Jerusalem năm 1991. Ngoài thơ, ông cũng viết tiểu luận, một số vở kịch, và văn xuôi.

Mặt trăng

Tôi chẳng hiểu làm sao bạn có thể làm thơ về mặt trăng. Nó béo và cẩu thả. Nó ngoáy mũi các ống khói. Việc làm yêu thích của nó là chui xuống gầm giường và ngửi giày bạn.

Zbigniew Herbert, “Moon,” The Collected Poems: 1956–1998, edited and translated from the Polish by Alissa Valles, with additional translations by Czesław Miłosz and Peter Dale Scott and an introduction by Adam Zagajewski (Ecco Press, 2007).

English translation © by Miłosz and Scott | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 13, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: