Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có một chị giúp việc…” – Charles Simic

charles simic.jpg

Charles Simic (1938–) là nhà thơ người Mỹ gốc Serbia. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1990, giải thơ Griffin quốc tế năm 2005, giải Wallace Stevens năm 2007, huân chương Robert Frost năm 2011, và giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2014, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2007–2008. Ông nguyên là biên tập viên thơ của tờ Paris Review, và là giáo sư hưu trí ngành văn học Anh tại Đại học New Hampshire.

***

Có một chị giúp việc trong nhà chúng tôi cho tôi đặt tay dưới váy chị ấy. Tôi mới năm hay sáu tuổi. Tôi vẫn có thể nhớ sự ẩm ướt nơi đáy chậu chị và sự ngạc nhiên của tôi khi biết có chừng ấy lông ở đó. Tôi thích nó không chịu được. Chị thường bò dưới cái bàn nơi tôi để pháo đài quân sự và những chú lính đồ chơi của mình. Tôi không nhớ có lời nào ai nói, nếu có gì thì chỉ là bàn tay chị, nhất quyết đưa tay tôi vào chỗ ấy.

Charles Simic, “There was a maid…,” The Monster Loves His Labyrinth (Copper Canyon Press, 2013).

Copyright © 2013 by Charles Simic | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 19, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: