Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những địa điểm tưởng tượng” – Rae Armantrout

armantrout.jpg

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Những địa điểm tưởng tượng

Đọc, chúng ta được phép đi theo con tàu tư tưởng của người khác khi nó bắt đầu khởi hành từ một địa điểm tưởng tượng. Con tàu này được tạo ra cho chúng ta—hay đúng hơn là được vật chất hóa và mở rộng cho đến khi nó gần như chẳng giống gì những sự hiện thực hóa phù du mà chúng ta quen. Xem từ ngữ lần lượt bị kéo vào hiện tồn là xâm nhập vào một dạng riêng tư. Nhưng chúng ta thì quen với hợp đồng giữa người xem và người biểu diễn. Giờ thì văn bản không phải là một con tàu mà là một diễn viên/người mẫu đang cởi từng mảnh của bộ đồng phục học sinh trước người quay phim. Cô là một cô gái ngoan đóng vai gái hư, luôn luôn biết rõ hơn. Cô mời chúng ta cùng tham gia vào kiến thức ấy. Nhưng nó sẽ chẳng đưa ta đi đến đâu.

Rae Armantrout, “Imaginary Places,” Up to Speed (Wesleyan University Press, 2004).

Copyright © 2004 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: