Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đi” – W. S. Merwin

ws merwin.png

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

***

Merwin: Tôi thận trọng với những bài thơ có vẻ đứng trên bờ vực của sự trừu tượng. Tôi rất thận trọng với chúng. Do vậy, tôi hy vọng bài này trông trừu tượng và không trừu tượng.

Đi

Chỉ có con người tin
có một từ để từ biệt
chúng ta có một từ trong mỗi ngôn ngữ
một trong những từ chúng ta học đầu tiên
nó được tạo ra từ lời chào
nhưng chúng đang rời đi
bàn tay giơ đang vẫy
gương mặt con người nơi chốn
động vật thứ ngày
để lại từ này đằng sau
và điều mà nó định nói

W. S. Merwin, “Going,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2008 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 23, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: