Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi chính mình” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

W. S. Merwin | Photo by Brian David Braun

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi chính mình

Ngay cả khi tôi đã quên anh
tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm anh
tôi tin là mình sẽ biết anh
tôi cứ vẫn nhớ mãi về anh
đôi khi đã lâu rồi nhưng rồi
những lần khác tôi chắc chắn anh
đã ở đây một khoảnh khắc trước
và không khí vẫn còn sống động
quanh nơi anh đã đứng và tôi
nghĩ sau đó tôi có thể nhận ra
anh người luôn luôn là một
người giả vờ là thời gian nhưng
không phải là thời gian và nói
bằng từ ngữ nhưng anh không phải
những gì chúng nói anh người không
lạc mất khi tôi không tìm thấy

W. S. Merwin, “To Myself,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005). This poem was first published in The New Yorker ( June 2, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: