Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“[Nói ngắn] về đi lùi” – Anne Carson

anne carson.jpg

Anne Carson (1950–) là nhà thơ và dịch giả tiếng Latin và Hy Lạp cổ người Canada. Bà được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1996, giải T. S. Eliot năm 2001, và hai giải thơ Griffin vào các năm 2001 và 2014. Bà là giáo sư ngành cổ điển học và văn học so sánh tại Đại học Michigan.

[Nói ngắn] về đi lùi

Mẹ cấm chúng tôi đi lùi. Người chết đi như thế, mẹ thường nói. Bà lấy đâu ra ý tưởng này? Chắc là từ một bản dịch tồi. Người chết, suy cho cùng, không đi lùi mà đi sau chúng ta. Họ không có phổi và không thể cất tiếng gọi nhưng sẽ muốn chúng ta quay lại. Họ là nạn nhân của tình yêu, nhiều người trong số họ.

Anne Carson, “On Walking Backwards,” Plainwater: Essays and Poetry (Alfred A. Knopf, 1995).

Copyright © 1995 by Anne Carson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 4, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: