Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điều mà tôi chưa làm” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

Photo by Tom Sewell

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Điều mà tôi chưa làm

Điều mà tôi chưa làm
đang bám theo tôi
tôi chưa làm nó lần này đến lần khác
nên nó có nhiều dấu chân
như một cây dùi trống già đi mà chưa bao giờ được dùng

Lúc chiều muộn tôi nghe nó đến gần hơn
có lúc nó trèo khỏi biển
lên vai tôi
và tôi rũ nó xuống
mất đi một cơ hội nữa

Mỗi sáng
nó uống cạn một phần hơi thở của tôi cho ngày
và biết đường nào
tôi sẽ đi
và nó vốn chưa được làm ở đó

Nhưng một lần nữa tôi nói tôi sẽ đặt tay lên nó
ngày mai
và thêm những dấu chân của nó vào trái tim mình
và câu chuyện của nó vào những niềm tiếc nuối
và sự im lặng của nó vào la bàn của tôi

W. S. Merwin, “Something I’ve Not Done,” Writings to an Unfinished Accompaniment (Atheneum, 1973).

Copyright © 1973 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 7, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: