Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Món quà” – W. S. Merwin

merwin with paula.jpg

W. S. Merwin with his wife Paula (1936–2017) | Cicala Filmworks

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Món quà

Trong lúc họ rời khỏi khu vườn
một trong các thiên thần cúi xuống họ và thì thầm

tôi sẽ cho các bạn cái này
trong lúc các bạn rời khỏi khu vườn

tôi không biết nó là gì
hay nó để làm gì
các bạn sẽ làm gì với nó

các bạn sẽ không thể giữ nó
nhưng các bạn cũng sẽ không thể

giữ được gì
cả hai vẫn với lên cùng lúc

để nhận món quà
và khi tay họ chạm nhau

họ cười

W. S. Merwin, “The Present,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 2, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: