Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau những con chuồn chuồn” – W. S. Merwin

enallagma cyathigerum.jpg

Photograph by Neil Malton

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Sau những con chuồn chuồn

Chuồn chuồn từng phổ biến như ánh mặt trời
lượn lờ trong những ngày của riêng chúng
lùi tiến và bay ngang
như thể giờ chúng là ký ức
có những người lớn đang vội vã
chưa bao giờ thấy một con
và không biết mình đang không nhìn
thấy gì
những đường ven trên cánh chuồn chuồn
được làm bằng ánh sáng
những đường ven trên lá biết chúng
và những dòng sông chảy biết
những con chuồn chuồn bước ra từ màu của nước
biết đường của riêng chúng
khi xuất hiện trước mắt chúng
chúng ta là người lạ
chúng mang ánh sáng của mình khi đi
sẽ không có ai để nhớ đến chúng ta

W. S. Merwin, “After the Dragonflies,” Garden Time (Copper Canyon Press, 2016).

Copyright © 2016 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 5, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: