Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tiếng sáo du mục” – W. S. Merwin

ws merwin

Photo by Sarah Cavanaugh

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Tiếng sáo du mục

Bạn từng hát tôi nghe giờ hát tôi nghe đi
để tôi nghe nốt nhạc cất dài của bạn
hãy sống sót cùng tôi
vì sao đang mờ đi
tôi có thể nghĩ xa hơn thế nhưng tôi quên mất
bạn có nghe tôi không

bạn còn nghe tôi không
không khí của bạn
còn nhớ bạn không
ồ hơi thở của sáng
bài ca đêm bài ca sáng
tôi có bên mình
mọi thứ tôi không biết
tôi chưa mất đi gì cả

nhưng giờ tôi đã biết tốt hơn
là đừng hỏi bạn
tiếng nhạc ấy bạn học được từ đâu
đoạn nào của nó đến từ đâu
ở Trung Quốc đã từng có sư tử

tôi sẽ nghe đến khi tiếng sáo dừng
và ánh sáng đã già đi lần nữa

W. S. Merwin, “The Nomad Flute,” The Shadow of Sirius (Copper Canyon Press, 2008).

Copyright © 2004 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 13, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: