Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sao Brownlee bỏ đi” – Paul Muldoon


Paul Muldoon.jpg

Paul Muldoon (1951–) là nhà thơ người Ireland. Ông được trao hai giải T. S. Eliot vào các năm 1994 và 2002, giải thơ Griffin và giải Pulitzer cho thơ năm 2003, và giải Shakespeare (Đức) năm 2004. Ông là giáo sư về thơ tại Đại học Oxford từ năm 1999 đến năm 2004, biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker từ năm 2007 đến năm 2017, và hiện là giáo sư hàm Howard G. B. Clark ’21 và giám đốc sáng lập Trung tâm Peter B. Lewis về Nghệ thuật tại Đại học Princeton.

Sao Brownlee bỏ đi

Sao Brownlee bỏ đi, và anh ta đi đâu,
Là một bí ẩn ngay cả đến bây giờ.
Vì nếu có người nào được mãn nguyện
Thì đấy là anh ta; hai mẫu lúa mạch,
Một mẫu khoai tây, bốn con bò đực,
Một con bò sữa, nhà trại lợp đá đen.
Lần cuối thấy anh ta là lúc đang đi cày
Vào một sáng tháng Ba, sớm và rạng.

Đến trưa Brownlee đã nổi tiếng;
Họ tìm thấy mọi thứ bị bỏ rơi, với
Đường cày cuối còn chưa vỡ, cặp
Ngựa ô của anh ta, như vợ với chồng,
Dồn sức nặng từ chân này sang
Chân kia, và nhìn vào tương lai chằm chằm.

Paul Muldoon, “Why Brownlee Left,” Why Brownlee Left (Farrar, Straus and Giroux, 1980).

Copyright © 1980 by Paul Muldoon | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Họ Brownlee đọc lên nghe giống như “brown lea,” nghĩa là cánh đồng nâu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 25, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,648 other followers

%d bloggers like this: