Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gã chân gỗ vượt ngục” – James Tate

James Tate.jpg

James Tate (1943–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Pulitzer cho thơ năm 1992, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1994, và giải Wallace Stevens năm 1995. Ông dạy ở Đại học Massachusetts Amherst từ năm 1971 cho đến khi qua đời.

Gã chân gỗ vượt ngục

Gã chân gỗ vượt ngục. Gã bị tóm.
Họ lấy đi cái chân gỗ của gã. Hằng ngày
gã phải trèo qua một ngọn đồi lớn và bơi qua một con sông rộng
để đến được cánh đồng nơi gã phải làm việc cả ngày trên
một chân. Cứ thế suốt một năm. Ở bữa tiệc
Giáng sinh họ trả chân cho gã. Giờ thì gã không
còn muốn nó nữa. Cuộc vượt ngục đã được lên kế hoạch. Nó cần
chỉ một chân.

James Tate, “Man With Wooden Leg Escapes Prison,” Selected Poems (Wesleyan University Press, 2013).

Copyright © 2013 by James Tate | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 27, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: