Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gửi những lỗi lầm” – W. S. Merwin

ws merwin.jpg

Photography by Larry Cameron

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Gửi những lỗi lầm

Bạn là những lỗi lầm
đã không được nhận ra
trong đúng lúc mặc dù
có thể bạn đã chờ
trong tầm mắt trong ngày
rộng từ bước đầu tiên
bắt đầu hướng về bạn
và mặc dù có thể
bạn đã được đoán trước
quẩn quanh với cảnh báo
có những bức ảnh lớn
ở trên mọi tờ báo
nhưng trong xác thịt bạn
trông không giống như thế
mỗi lỗi lầm lần lượt
không như lỗi lầm khác
bạn là những lỗi lầm
thực sự của riêng tôi
không bao giờ rời tôi
mãi mãi về sau này
hay bao giờ thuộc về
bất cứ người nào khác
bạn là những lỗi lầm
mà tôi hẳn đã cần
những lỗi lầm dẫn tôi
bất chấp mọi điều mà
người ta nói về bạn
đặt những bước chân tôi
lên con đường duy nhất

W. S. Merwin, “To the Mistakes,” Present Company (Copper Canyon Press, 2005).

Copyright © 2001 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 8, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: