Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự ấm lên toàn cầu” – Jane Hirshfield

Jane Hirschfield.jpg

Jane Hirshfield (1953–) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Hai cuốn sách gần đây nhất của bà là The Beauty: Poems và Ten Windows: How Great Poems Transform the World.

Sự ấm lên toàn cầu

Khi con tàu của mình lần đầu đến Australia,
Cook viết, người bản địa
vẫn tiếp tục đánh cá, mà không nhìn lên.
Chẳng thể nào, có vẻ, sợ cái gì quá lớn để hiểu được.

Jane Hirshfield, “Global Warming,” The Beauty: Poems (Alfred A. Knopf, 2015).

Copyright © 2006 by Jane Hirshfield | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 2, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: