Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lệnh phiếu” – Galway Kinnell

Galway Kinnell.jpg

Galway Kinnell in NYC in 2011 | Photo by Brian Palmer

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982).

Lệnh phiếu

Nếu như tôi ra đi trước em
một điều gần như chắc chắn
thì trong khoảnh khắc
trước khi em nhìn thấy tôi
trở thành người đã chết
trong một sự biến đổi
nhanh như của một ngôi sao băng
tôi sẽ bước vào trong em
và đề nghị em mang theo
không chỉ những ký ức của riêng em
mà còn cả của tôi cho đến khi em
cũng nằm xuống và đưa hai ta
cùng nhau vào quên lãng.

Galway Kinnell, “Promissory Note,” Strong Is Your Hold (Houghton Mifflin, 2006).

Copyright © 2006 by Galway Kinnell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 15, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: