Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Khi cuộc chiến kết thúc” – W. S. Merwin

when the war is over.jpg

Photo by Copper Canyon Press

William Stanley Merwin (1927–) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải dịch thuật của PEN năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Khi cuộc chiến kết thúc

Khi cuộc chiến kết thúc
Chúng ta sẽ tự hào dĩ nhiên không khí sẽ
Trong lành để thở rốt cuộc
Nước sẽ được cải thiện cá hồi
Và sự im lặng của thiên đường sẽ di cư một cách hoàn hảo hơn
Người chết sẽ nghĩ người sống là xứng đáng chúng ta sẽ biết
Mình là ai
Và chúng ta đều sẽ lại ghi danh

W. S. Merwin, “When the War is Over,” The Lice (Atheneum, 1967).

Copyright © 1967 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 16, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: