Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Requiem” – John Updike

john updike

Photograph by Christopher Felver/Corbis

John Updike (1932–2009) là nhà văn, nhà thơ, và nhà phê bình văn học và nghệ thuật người Mỹ. Ông được trao hai giải Sách Quốc gia Mỹ cho tác phẩm hư cấu vào các năm 1964 và 1982, hai giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu vào các năm 1982 và 1991, giải PEN/Malamud năm 1988, Huân chương Nghệ thuật Quốc gia năm 1989, Huân chương Nhân văn Quốc gia năm 2003, giải PEN/Faulkner cho tác phẩm hư cấu năm 2004, và giải Rea cho truyện ngắn năm 2006.

Requiem

Mới gần đây thôi tôi chợt nhận ra:
Nếu như tôi chết, đâu ai nói là,
“Ồ, thật đáng tiếc! Quá trẻ, quá nhiều
Là hứa hẹn—còn chưa trải bao điều!”

Mà cái nhún vai đôi mắt ráo cạn
Sẽ chào đón tôi ra đi quá hạn;
Phản ứng nói chung sẽ là, tôi biết,
“Tôi tưởng anh ta từ lâu đã chết.”

Vì đời là mưu là mẹo đáng tởm,
Cái chết thì thật, tối tăm, to lớn.
Cú sốc của nó sẽ không thể hiện
Ở bất cứ đâu ngoài nơi nó đến.

John Updike, “Requiem,” Endpoint and Other Poems (Knopf, 2009).

Copyright © 2009 by John Updike | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: