Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những bí mật của thơ” – Linda Gregg

Linda Gregg.jpg

Linda Gregg in April 1981 | Photo by Lois Shelton

Linda Gregg (1942–2019) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải Whiting cho thơ năm 1985, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 2006, và giải thơ Lenore Marshall năm 2009.

Những bí mật của thơ

Ngày xưa khi chiếc bát men ngọc bích tinh tế,
chiếc bát ưa thích của Nhật hoàng bị vỡ,
không ai ở Nhật có kỹ năng và lòng can đảm
để sửa nó. Vậy là các mảnh vỡ được đưa về
Trung Quốc cùng một lời thỉnh cầu hoàng đế
cho người đi sửa. Khi chiếc bát trở về,
nó được gắn lại bằng những mấu sắt nặng nề.
Lá thư đi cùng nói họ không thể nào làm nó
hoàn hảo hơn. Điều đó hóa ra đã đúng.

Linda Gregg, “The Secrets of Poetry,” Things and Flesh (Graywolf Press, 1999).

Copyright © 1999 by Linda Gregg | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 10, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: