Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cỏ bông” – Frank Ormsby

Frank Ormsby (1947–) là nhà thơ người Bắc Ireland.

Cỏ bông

Chúng có dáng vẻ
của sinh ra đã già.
Những ông già gầy gò giữa đám thạch nam,
rung rinh trong mọi cơn gió.

Cha tôi sang tuổi tám mươi
mùa xuân trước khi tôi sinh nhật thứ mười ba.
Khi tôi bón cháo cho ông ông bỏ mũ xuống. Tóc ông,
như trong cả cuộc đời tôi, trắng, trắng muốt.

Frank Ormsby, “Bog Cotton,” The New Yorker (March 4, 2013 Issue).

Copyright © 2013 by Frank Ormsby | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 29, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: