Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sự vĩnh cửu tạm thời” – Mark Strand


Couple in the Park Arles.jpg

Couple in the Park Arles (1888) by Vincent van Gogh

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh và văn học so sánh tại Đại học Chicago từ năm 2005 cho đến khi ông qua đời. Ông được trao giải Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999 cho tập Blizzard of One, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1990–1991.

Sự vĩnh cửu tạm thời

Một người đàn ông và một người đàn bà nằm trên giường. “Một lần nữa thôi,” người đàn ông nói, “một lần nữa thôi.” “Sao anh cứ nói thế mãi thế?” người đàn bà nói. “Bởi vì anh không bao giờ muốn nó kết thúc,” người đàn ông nói. “Anh không muốn cái gì kết thúc?” người đàn bà nói. “Cái này,” người đàn ông nói, “cái không bao giờ muốn nó kết thúc này.”

Mark Strand, “Provisional Eternity,”Almost Invisible: Poems (Knopf, 2012). This poem was first published in The New Yorker (June 13 & 20, 2011 Issue).

Copyright © 2011 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 20, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,647 other followers

%d bloggers like this: